O WSRM

Dla pacjenta

Łódź, dnia 2016-02-08

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w  Łodzi oferuje do  sprzedaży samochód sanitarny Mercedes  Benz 208 D po kolizji drogowej nr. rej. EL 0086H rok prod. 1997 , cena pojazdu  3840,00 zł. Pojazd można oglądać w siedzibie firmy ul. Warecka 2 w godz. 8,00 - 15,00 . Kontakt tel. 42 / 6523422 .

Piotrkowie Tryb. dnia 2016-02-03

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb.

ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę:

 

części nieruchomości obejmującej teren o powierzchni 200,0 mzlokalizowany w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rakowskiej 15

                                   Cena wywoławcza 800,00 zł/miesięcznie  + VAT

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 10.02.2016 r., do godz. 10oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2016 r. o godz. 1015 .

Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu” i projektem umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15 tel. (0-44) 646-52-10 w 33, 

Łódź, dn. 2016-01-20

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi oferuje do sprzedaży uszkodzony po kolizji drogowej samochód sanitarny mercedes benz 208 D nr.rej. EL 0086 rok prod. 1997 za cene 4800,00 zł.  Pojazd można oglądać na  terenie WSRM w Łodzi ul. Warecka 2 w godz. 8,00 - 15,00.
Powyższa cena obowiązuje do  09.02.2016 . Telefon kontaktowy 42/6523422

Piotrków Tryb., dn. 19.01.2016r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
 - samochodu marki Mercedes 412D             rocznik 1996
   cena wywoławcza                                        15.000,00 zł
- 2 samochodów marki Mercedes 308D       rocznik 1996
   cena wywoławcza                                       8.000,00 zł – 9.500,00 zł
- samochodu marki Mercedes 212D             rocznik 1996
   cena wywoławcza                                       8.500,00 zł
- samochodu marki Mercedes 208D             rocznik 1997
   cena wywoławcza                                       6.000,00 zł
- samochodu marki Ford Transit                   rocznik 1997
   cena wywoławcza                                       4.000,00 zł
- masztu antenowego cena wywoławcza         100,00 zł
W/w pojazdy można oglądać w przeddzień przetargu w godz. 9oo-13oo na terenie WSRM Piotrków Tryb. ul. Rakowska 15 (tel. 0-44 646-52-10).


Przetarg odbędzie się dnia 3.02.2016 r. o godz. 9oo w siedzibie WSRM Piotrków Tryb.
ul. Rakowska 15.
W razie nie dojścia do skutku przetargu o godz. 9oo, przewiduje się przetarg o godz. 11oo
lub w formie ofert pisemnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce w kasie WSRM, najpóźniej w dzień przetargu do godz. 830. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy o ile żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej.
Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu tym oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, a oferentom, których oferty przyjęto wadium zostanie wliczone w cenę nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w wypadku, gdy oferta została przyjęta przez sprzedawcę a oferent uchyli się od zawarcia umowy.
WSRM nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i braki w wyposażeniu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zmiany cen wywoławczych.