O WSRM

Dla pacjenta

Zamówienia publiczne

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego

Łódź, ul. Warecka 2

ogłasza wyniki postępowania prowadzonego w trybie przetargu
na dzierżawę pomieszczenia Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi Rejon w Zgierzu

 

1.      Przedmiotem postępowania jest dzierżawa pomieszczenia w budynku WSRM w Łodzi,  Rejon w Zgierzu, Zgierz ul. Parzęczewska 35 o powierzchni użytkowej 18,90 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej

 2.      Termin składania ofert upłynął w dniu 25 lutego 2015 r. o godzinie 10:00

 3.      Do w/w terminu złożono 1 ofertę.

 4.      Ofertę otworzono na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu 25 lutego 2015 r. o godzinie 11:00

 5.      W wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę nr 1:

Krzysztof  Walenczak Prywatna Praktyka Lekarska Gabinet Ortopedyczny

Łódź, ul.Kniaziewicza 20 

 

Uzasadnienie wybory oferty najkorzystniejszej:

      W/w oferta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu.