O WSRM

Dla pacjenta

Łódź, dnia 11 stycznia 2017 r.

Wojewódzka Stacja  Ratownictwa Medycznego w Łodzi oferuje do sprzedaży następujące pojazdy .

 1. Mercedes Sprinter 313 CDI sanitarny nr. rej. EL 5227 M rok prod. 2004 za cene 9600,00 zł.
 2. Mercedes Sprinter 313 CDI sanitarny nr. rej. EL 291 FV za cene  6400,00 zł.
 3. Mercedes 310 D osobowy 4 miejsca nr. rej. PKZ 6080  rok prod. 1995 za cene 8000,00 zł.
 4. Daewoo Espero 2,0 + LPG nr.rej. EL 3913 G rok prod. 1996 za cene 3200,00 zł.
 5. Polonez 1,6 + LPG osobowy nr.rej. PKZ 4678 rok prod. 1998 za cene 800,00 zł. W/w pojazdy można oglądać w WSRM Łódż ul. Warecka 2 w godz. 8,00 - 15,00 . Tel. 42 / 6523422 .
 6. Opel Omega { Lodownia } nr. rej. SAF 2140 rok prod. 1991 za cene 3200,00 zł.
 7. Fiat Cinguecento 700 ciężarowy 2 miejsca nr. rej. SAG 7678 rok prod. 1995 za cene 1600,00 zł.
 8. Renault Master sanitarny 2,8 D nr.rej. SAM 4791 rok prod. 1998 za cene 6400,00 zł. W/w pojazdy można oglądać w WSRM R/ Łask ul.  9 Maja 50 w godz. 8,00 - 15,00 . Tel. 43 / 6752298 .
Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych:

 1. Mercedes Benz 313CDI pojazd sanitarny, nr rej. EL 5227M, rok prod. 2004, cena wywoławcza 12 000.00 zł,
 2. Mercedes Benz 313CDI pojazd sanitarny, nr rej. EL 291FV, rok prod. 2002, cena wywoławcza   8 000.00 zł,
 3. Mercedes Benz 310 D pojazd osobowy 4 miejsca, nr rej. PKZ 6080,  rok prod. 1995, cena wywoławcza 10 000.00 zł,
 4. Daewoo Espero 2,0+LPG pojazd osobowy, nr rej. EL 3913G rok prod. 1996, cena wywoławcza  4 000,00 zł,
 5. Polonez 1,9 pojazd osobowy,  nr rej. EL 6723V, rok prod. 1996, cena wywoławcza 1 200.00 zł,
 6. Polonez 1,9 pojazd osobowy, nr rej. EL 2425K, rok prod. 1996,  cena wywoławcza 800.00 zł,
 7. Polonez 1,6 + LPG, pojazd osobowy nr rej. PKZ 4678, rok prod. 1998, cena wywoławcza 1 000.00 zł, 
  W/w pojazdy pozycja 1 ÷ 7 można oglądać w WSRM w Łodzi ul. Warecka 2 w dniu 10 stycznia 2017 r. w godzinach 800 ÷ 1500, tel. 42/6523422.
 8. Polonez 1,6 + LPG, pojazd sanitarny nr rej. SAM 4547, rok prod. 1998, cena wywoławcza 1 000.00 zł,
 9. Opel Omega pojazd ciężarowy-lodownia nr rej. SAF 2140, rok prod. 1991, cena wywoławcza 4 000.00 zł
 10. Fiat Cinqeucento 700 pojazd ciężarowy nr rej. SAG 7678 , rok prod. 1995, cena wywoławcza 2 000.00 zł,
 11. Renault Master 2,8 pojazd sanitarny, nr rej. SAM 4791, rok prod. 1998, cena wywoławcza   8 000.00 zł, 
  W/w pojazdy pozycja 8 ÷ 11  można oglądać w WSRM w Łasku ul. 9-go Maja 50 w dniu 10 stycznia 2017 r. w godzinach 800 ÷ 1500, tel. 43/6752298.
 12. Polonez 1,6 + LPG, pojazd sanitarny nr rej.ES 04729, rok prod. 1996, cena wywoławcza 1 000.00 zł,
  W/w pojazd pozycja 12 można oglądać w WSRM w Zgierzu ul. Parzęczewska 35 w dniu 10 stycznia 2017 r. w godzinach 800 ÷ 1500, tel. 42/7164939.
 13. Polonez 1,6 + LPG, pojazd sanitarny nr rej.SAN 1194, rok prod. 1998, cena wywoławcza 1 000.00 zł,
 14. Polonez 1,6 + LPG pojazd osobowy nr rej. PUA  4728,rok prod.1998, cena wywoła. 1 000.00 zł,
  W/w pojazdy pozycja 13 ÷ 14  można oglądać w WSRM w Skierniewicach ul. Kozietulskiego 30 w dniu 10 stycznia 2017 r. w godzinach 800 ÷ 1500, tel. 46/8333182.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 roku o godz. 900 na terenie WSRM w Łodzi, ul. Warecka 2. Pojazdy  niesprzedane w I przetargu, sprzedawane będą tego samego dnia w II przetargu o godz. 10:00.Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie WSRM w Łodzi najpóźniej do godz. 9:00 w dniu przetargu.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne występujące w pojazdach i nie uzupełnia braków w wyposażeniu.Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wycofania niektórych pozycji bez podawania przyczyn.

Łódź, dnia 29 listopada 2016 r

Wojewódzka  Stacja  Ratownictwa  Medycznego w  Łodzi , ul. Warecka 2

 zaprasza  do  udziału

w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego i pielęgniarkę systemu w charakterze dyspozytora medycznego w  Dyspozytorni Medycznej WSRM w Łodzi

 

1.  Przeprowadzone   postępowanie    konkursowe   dotyczyć   będzie   udzielania   przez

     ratowników    medycznych    i   pielęgniarki     systemu      świadczeń      zdrowotnych

     w  charakterze   dyspozytora   medycznego   w  Dyspozytorni  Medycznej  WSRM   w Łodzi .

 2.      Proponowany czas obowiązywania umowy :

01.01.2017– 31.12.2017 r. lub zgodny ze złożoną ofertą ale nie krótszy niż 3 miesiące.

 

3.   W konkursie mogą wziąć udział ratownicy i pielęgniarki systemu spełniający warunki określone w „ Szczegółowych warunkach konkursu ”, które można odebrać w siedzibie WSRM w Łodzi , ul. Warecka 2  –  pokój 16 , gdzie można zapoznać się z projektem umowy.

 

4.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Konkurs – dyspozytor medyczny ” w sekretariacie WSRM w Łodzi , ul. Warecka 2 ,  w terminie do  dnia  09 grudnia 2016 r. do godz. 10.00.

5.  Oferty zostaną otwarte w WSRM w Łodzi , ul. Warecka 2 w dniu 09grudnia 2016r.
o godz. 11.00.

6.  Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami:

 • Justyna Widerska  –  tel.  721 820 216
 • Agnieszka  Hryniewicz  –  tel. 721 820 215

7.  Zamawiający udzieli zamówienia Oferentom, którzy: dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej objętym postępowaniem konkursowym

8. Oferenci przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi
przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert .

9.  Inne informacje :

     Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert
     oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Łódź, dnia 23 listopada 2016 r

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi oferuje do sprzedaży następujące pojazdy.

 • Polonez Atu 1,6 + LPG nr. rej. EL 0835 J rok prod.1997 za kwote 800,00 zł 
 • Polonez Atu 1,6 + LPG nr. rej. EL 1539 J  rok prod. 1997 za kwote 800,00 zł.
 • Polonez Cargo  osobowy 1,6+ LPG nr. rej. PUA 5904 rok prod. 1998 za kwote 880,00 zł.  
 • Polonez Cargo osobowy 1,6 + LPG nr. rej. PUA 4671 rok prod. 1998 za kwote 800,00 zł. 
 • Daewoo Espero  rok prod 1996 nr. rej. EL 3913 G za kwote 2000,00 zł.. 

Pojazdy można oglądać w godz. 8,00 do 15,00 Łódż ul. Warecka 2 . Tel. 42/  6523422 

Łódź, dnia 20 października 2016r.

Znak: WSRM/ I-0926/ 496 / 2016      

 

 

 

                                                    Ogłoszenie przetargu

                                               „Komunikaty Dziennik Łódzki”

                                                dnia 25 października 2016 roku

 

 

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych:

 

 1. Mercedes Benz 212 D nr rej. EL 2246J, rok prod. 1996,  cena wywoła. 10 000.00 zł,
 2. Polonez 1,6+ LPG        nr rej. SAM 6448, rok prod. 1998,  cena wywoła. 1 100.00 zł,
 3. UAZ 469B + LPG        nr rej. ES 60023, rok prod. 1979,  cena wywoła. 2 000.00 zł,
 4. Polonez 1,9                 nr rej. EL 4013X,  rok prod. 1997,  cena wywoła. 1 200.00 zł,
 5. Polonez 1,9                 nr rej. EL 3792P,   rok prod. 1996,  cena wywoła. 800.00 zł,
 6. Polonez 1,9                 nr rej. EL 182CM, rok prod. 1995,  cena wywoła. 800.00 zł,
 7. Polonez Atu 1,6 + LPG nr rej. EL 1539J,  rok prod. 1997,   cena wywoła. 1 000.00 zł,
 8. Polonez Caro1,6 + LPG nr rej. PUA 4671, rok prod. 1998,  cena wywoła. 1 000.00 zł,
 9. Polonez Atu 1,6 + LPG nr rej. EL 0835J,   rok prod. 1997,   cena wywoła. 1 000.00 zł,
 10. Polonez Caro1,6 + LPG nr rej. PUA 5904, rok prod. 1998,  cena wywoła. 1 100.00 zł,

 

Pojazdy w pozycji 1 i 2 zarejestrowane są, jako samochody specjalne sanitarne, w pozycji 3 jako samochód ciężarowy pozostałe jako samochody osobowe.

 Pojazdy można oglądać  10 listopada w godzinach 800 – 1500.

Pojazdy:  pozycja  3 można oglądać w Skierniewicach ul. Kozietulskiego 30 tel. 46/8333182,

              pozycja 5 i 6 w Zgierzu ul. Parzęczewska 35 tel. 42/7164939,

              pozostałe pojazdy w Łodzi  ul. Warecka 2 tel. 42/6523422.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 900 na terenie WSRM w Łodzi, ul. Warecka 2. Pojazdy  niesprzedane w I przetargu, sprzedawane będą tego samego dnia w II przetargu o godz. 1000.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie WSRM w Łodzi najpóźniej do godz. 900 w dniu przetargu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne występujące w pojazdach i nie uzupełnia braków w wyposażeniu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wycofania niektórych pozycji bez podawania przyczyn.

Piotrków Tryb., 1 września 2016r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 - 2 samochodów marki Mercedes 212D       rocznik 1997 - 1998

   cena wywoławcza                                        10.000,00 zł – 10.500,00 zł

- 2 samochodów marki Renault Master       rocznik 1998 - 2000

   cena wywoławcza                                       4.000,00 zł – 10.000,00 zł

- samochodu marki Daewoo Espero             rocznik 1996

   cena wywoławcza                                       4.000,00 zł

oraz

kserokopiarek, dźwignika kanałowego, testera amortyzatorów, urządzenia diagnostycznego, telewizora i magnetowidu.

W/w pojazdy oraz urządzenia techniczne można oglądać w przeddzień przetargu w godz. 9oo-13oo na terenie WSRM Piotrków Tryb. ul. Rakowska 15 (tel. 0-44 646-52-10).

Przetarg odbędzie się dnia 14.09.2016 r. o godz. 9oo w siedzibie WSRM Piotrków Tryb. ul. Rakowska 15.

W razie nie dojścia do skutku przetargu o godz. 9oo, przewiduje się przetarg o godz. 11oo lub w formie ofert pisemnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce w kasie WSRM, najpóźniej w dzień przetargu do godz. 830. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy o ile żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej.

Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu tym oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, a oferentom, których oferty przyjęto wadium zostanie wliczone w cenę nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w wypadku, gdy oferta została przyjęta przez sprzedawcę a oferent uchyli się od zawarcia umowy.

WSRM nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i braki w wyposażeniu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zmiany cen wywoławczych.

Piotrków Tryb., 12 sierpnia 2016

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 153 obejmujący:

 - pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 45,30 m2

 - hala warsztatowa o powierzchni 92,80 m2

Cena wywoławcza 2.030,00 zł netto + VAT

Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 19.08.2016 r., do godz. 10oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2016 r. o godz. 1015 .

Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu” i projektem umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15

tel. (0-44) 646-52-10 w 33.

Piotrków Tryb., 9 sierpnia 2016 r.

WSRM Łódź Oddział w Piotrkowie Tryb. przedstawia ofertę na sprzedaż oryginalnych części zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych po wyjątkowo konkurencyjnych cenach.

 

Oferta dotyczy następujących marek pojazdów:

- Renault, Ford, Fiat, Mercedes, WV, Citroen, Peugeot  – starsze modele

oraz

Polonez, Fiat 125p, Fiat Cinquecento, Fiat Seiciento

 

W sprzedaży posiadamy:

 • części zamienne,
 • oleje i materiały eksploatacyjne,
 • osprzęt silnika i elementy układu napędowego, hamulcowego,
 • elementy układu wydechowego,
 • elementy oświetlenia.

 

Szczegółowy wykaz oferowanych części, materiałów i osprzętu znajduje się do wglądu w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. oraz naszych Rejonach w Bełchatowie, Tomaszowie Maz., Skierniewicach i Łasku.

Wyrażamy nadzieję, że oferta WSRM przygotowana w taki sposób, zachęci Państwa do zapoznania się z jej treścią i skorzystania z niej teraz i w przyszłości.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o e-mail na adres: magazyn_wsrm@wp.pl

Zapewniamy, że odpowiemy szczegółowo na wszystkie pytania.

Pliki do pobrania:

Łódź, 1 sierpnia 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, tel. 42 655 80 50, www.wsrm.lodz.pl

DYREKTOR NACZELNY

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91 – 202 Łódź

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. z 2013, Nr 217 z póź. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

dla ratowników medycznych / pielęgniarek systemu

na udzielenie świadczeń zdrowotnych w charakterze :

1) koordynatora zespołu wyjazdowego podstawowego ;

2 ) kierowcy zespołów specjalistycznych i podstawowych. 

 

Wymagania określone zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu.

Umowy na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego zawarte zostaną na okres od 01.10.2016 r. do 30.06.2017 roku

Oferent ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi  o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej:

 www.wsrm.lodz.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych, Łódź, ul. Warecka 2, pok. 16,

tel. 42 640 53 24.

Oferty należy składać w sekretariacie WSRM w Łodzi, Łódź, ul. Warecka 2 do dnia  12.09.2016 roku do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem oferenta - oznaczonych napisem : 

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia obowiązków:

1 ) koordynatora zespołu podstawowego ;

2 ) kierowcy zespołów podstawowych i specjalistycznych.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia,

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 14.09.2016 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia

terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Pliki do pobrania:

Łódź, dnia 18 lipca 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi oferuje do sprzedaży nastepujące pojazdy . 

1. Mercedes Benz 208 D nr. rej . EL 1218 X sanitarny  rok prod. 1996 za cene 4400,00 zł.

2. Mercedes Benz 208 D nr.rej. EL 8136 E rok prod. 1997 sanitarny za cene 4800,00 zł.

3. Mercedes Benz 208 D nr.rej. EL 5065 J sanitarny rok prod. 1997 za cene 4800,00 zł.

4. Polonez 1,9 GLD osobowy nr. rej. EL 4362 K rok. prod. 1996 za cene 640,00 zł . 

5 .  Mercedes Benz 313 CDI nr. rej. EL 599 FX sanitarny rok. prod. 2002 za cene 20000,00 zł.

Pojazdy można oglądać na terenie WSRM Łódż ul. Warecka 2 . Tel. 42/6523422 w godz. 8,00 do 15,00 

Łódź, dnia 28 czerwca 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul, Warecka  2, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych.

1. Polonez Caro 1,9 GLD nr.rej. EL 4362 K rok prod. 1996 cena wywoławcza 800,00 zł.

2. Mercedes Benz 208 D nr. rej. EL1218 X rok.prod. 1996 cena wywoławcza 5500,00 zł.

3. Mercedes Benz 208 D nr. rej. EL 8136 E rok prod. 1997 cena wywoławcza 6000,00 zł .

4.  Mercedes Benz 208 D nr. rej.  EL 5065 J  rok. prod. 1997  cena wywoławcza 6000,00 zł.

Pojazd w pozycji 1 zarejestrowany jest jako osobowy.
Pojazdy w pozycji 2 do 4 zarejestrowane są jako specjalne - sanitarne.
Pojazdy można oglądać w dniu 15 lipca 2016 r. w godz. 8,00 do 15,00w siedzibie firmy . Tel. kontaktowy 42/ 6523422.
Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2016 r. o godz. 9,00 na terenie WSRM łódż ul. Warecka 2.
Pojazdy niesprzedane w pierwszym przetargu,  sprzedawane będą tego samego dnia o godz. 10,00.
Zainteresowani   winni wpłacać wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej w dniu przetargu najpóżniej do godz. 9,00. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne występujące w pojazdach  i nie uzupełnia braków w wyposażeniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wycofania niektórych pozycji bez podania przyczyn.

Ponadto WSRM w Łodzi poza przetargiem oferuje do sprzedaży następujące pojazdy 

1. Mercedes Benz 208 D nr.rej . ES 35379 rok. prod. 1996 samochód zarejestrowany jako osobowy 9 miejsc siedzących za cene 3840,00 zł.

2. Mercedes Benz 313 CDI nr.rej. EL 599 FX rok prod. 2002 specjalny - sanitarny za kwote 20000,00 zł.

Piotrków Tryb. dnia 23 czerwca 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 - samochodu marki Renault Master                         rocznik 1998

   cena wywoławcza                                                    8.000,00 zł

- samochodu marki Renault Master                                     rocznik 2000

   cena wywoławcza                                                  10.000,000 zł

- samochodu marki Mercedes Sprinter 212D          rocznik 1998

   cena wywoławcza                                                  10.000,00 zł

- samochodu marki Mercedes 208D                        rocznik 1997

   cena wywoławcza                                                  9.000,00 zł

- samochodu marki Polonez Caro Plus                     rocznik 1998

   cena wywoławcza                                                  1.000,00 zł

W/w pojazdy można oglądać w przeddzień przetargu w godz. 9oo-13oo na terenie WSRM Piotrków Tryb. ul. Rakowska 15 (tel. 0-44 646-52-10).

Przetarg odbędzie się dnia 6.07.2016 r. o godz. 9oo w siedzibie WSRM Piotrków Tryb. ul. Rakowska 15.

W razie nie dojścia do skutku przetargu o godz. 9oo, przewiduje się przetarg o godz. 11oo lub w formie ofert pisemnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce w kasie WSRM, najpóźniej w dzień przetargu do godz. 830. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy o ile żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej.

Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu tym oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, a oferentom, których oferty przyjęto wadium zostanie wliczone w cenę nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w wypadku, gdy oferta została przyjęta przez sprzedawcę a oferent uchyli się od zawarcia umowy.

WSRM nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i braki w wyposażeniu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zmiany cen wywoławczych.

Łódź, dnia 13 czerwca 2016r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul. Warecka 2 oferuje do sprzedaży następujące pojazdy

1. Mercedes Sprinter 313 CDI  specjalny sanitarny nr.rej. EL 599 FX rok. prod. 2002 za cene 20 000  tys. złotych.

2. Mercedes Sprinter 308 D , ciężarowy 5 miejsc siedzących nr. rej. EL 1753 J rok. prod . 1996 za cene 9 600 . złotych .

3. Polonez Atu osobowy1,6 GLI  + LPG rok. prod 1997 nr. rej. LWE 7902 za cene 800 . złotych.

Oględziny pojazdów na terenie firmy w godz. 8,00 - 15,00 . Tel. 42/6523422 .

Łódź, dnia 8 czerwca 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul. Warecka 2 oferuje do sprzedaży samochód osobowy Mercedes Sprinter 208 D 9 miejsc siedzących nr. rej. ES 35379 rok. prod. 1996 , za kwote 4800,00 zł.

Informacje o pojeżdzie tel. 42 / 6523422 w godz. 8,00 - 15,00 . Powyższa cena obowiązuje do dnia  24.06.2016.

Łódź, dnia 7 czerwca 2016 r.

   Poszukujemy osób do pracy na stanowisku

 DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO

Opis stanowiska:

 

 • obsługa i weryfikacja zgłoszeń,
 • zbieranie wywiadu medycznego,
 • dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego,
 • prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej

 

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia medycznego wymaganego dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego,
 • doświadczenia min. 5 letniego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii  lub izbie przyjęć szpitala,
 • dobrej komunikatywności
 • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji
 • zdolności do pracy w zespole.

 

Kandydatom oferujemy:

 • umowę zlecenie lub kontrakt,
 • pracę w systemie zmianowym,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Kontakt:

Kierownik Dyspozytorni Medycznej
Justyna Widerska
ul. Warecka 2
Tel. (42) 652 64 20 w. 154
721-820-216

 

Łódź, dnia 02 czerwiec 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego informuje, że z przetargu na sprzedaż  pojazdów samochodowych w dniu 13.06.2016 wycofuje sie samochód Mercedes Benz Sprinter 308 D nr.rej. EL 3508 J.

Łódź, dnia 24 maja 2016 r.

Znak: WSRM/ I-0926/190/ 2016                   Łódź, dnia 24 maja 2016 roku

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych:

 

 1. Polonez Atu 1.6 GLI + LPG (osobowy)  
   nr rej.  EL 7902,    rok prod. 1997,  cena wywoła.   1 000.00 zł,  
 2. Mercedes Benz 308 D (ciężarowy + pięć miejsc siedzących)
   nr rej.  EL 1753J,  rok prod. 1996,  cena wywoła.   12 000.00 zł,
 3. Mercedes Benz 308 D (ciężarowy + osiem miejsc siedzących)
   nr rej.  EL 3508J,  rok prod. 1996,  cena wywoła.   12 000.00 zł,
 4. Mercedes Benz 313 CDI (specjalny sanitarny)
  nr rej. EL 599FX, rok prod. 2002,  cena wywoła.   20 000.00 zł,

  Pojazdy można oglądać w dniu 10 czerwca 2016 roku w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Firmy WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2, tel. kontaktowy 42/6523422

 Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016 roku o godz. 900 na terenie WSRM w Łodzi, ul. Warecka 2. Pojazdy  niesprzedane w I przetargu, sprzedawane będą tego samego dnia w II przetargu o godz. 1000.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie WSRM w Łodzi najpóźniej do godz. 900 w dniu przetargu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne występujące w pojazdach i nie uzupełnia braków w wyposażeniu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wycofania niektórych pozycji bez podawania przyczyn.

Łódź, 17 maja 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, tel. 42 655 80 50, www.wsrm.lodz.pl

DYREKTOR NACZELNY

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91 – 202 Łódź

działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. z 2013, Nr 217 z póź. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

dla ratowników medycznych / pielęgniarek systemu /

na udzielenie świadczeń zdrowotnych w charakterze :

1) koordynatora zespołu wyjazdowego podstawowego ;

2) ratownika medycznego / pielęgniarki systemu / zespołu specjalistycznego ;

3 ) kierowcy zespołów specjalistycznych i podstawowych. 

 

Wymagania określone zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu.

Umowy na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego zawarte zostaną na okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 roku

Oferent ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej:

 ww.wsrm.lodz.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych, Łódź, ul. Warecka 2, pok. 16,

tel. 42 640 53 24.

Oferty należy składać w sekretariacie WSRM w Łodzi, Łódź, ul. Warecka 2 do dnia  10.06.2016 roku do godz. 10.00

w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem i nazwiskiem oraz adresem oferenta - oznaczonych napisem :

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia obowiązków:

1 ) koordynatora zespołu podstawowego ;

2 ) ratownika medycznego / pielęgniarki systemu / zespołu specjalistycznego ;

3 ) kierowcy zespołów podstawowych i specjalistycznych  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia,

Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 14.06.2016 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia

terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Załączniki do pobrania:

Łódź, dnia 9 maja 2016 r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż następujących pojazdów sanitarnych.

1. Mercedes Benz 212 D nr.rej. EL2654 J rok. prod. 1996 cena wywoławcza 8000,00 zł.

2. Mercedes Benz 208 D nr. rej. EL 1237 G rok. prod. 1997 cena  wywoławcza 6000,00 zł.

3. Mercedes Benz nr. rej. EL 1062 h . rok. prod. 1997 cena wywoławcza 6000,00 zł .

4. Mercedes Benz 208 D nr. rej EL 6875 J rok. prod. 1997 , cena wywoławcza 6000,00 zł.

5. Mercedes Benz 208 D nr.rej. ES 35379 rok. prod. 1996 cena wywoławcza 6000,00 zł.

samochód zarejestrowany jest jako osobowy ( 9 miejsc siedzących ). I przetarg    odbędzie się w dniu 08.06.2016 o godz. 9,00 , pojazdy niesprzedane w I przetargu sprzedawane będą w II przetargu  tego samego dnia o godz. 10,00 .

Przetarg odbędzie się w  Łodzi ul. Warecka 2 , oględziny pojazdów w przeddzień przetargu 07.06.2016 na terenie WSRM ul. Warecka 2 . Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacać w kasie WSRM. Tel. kontaktowy 42 / 6523422 w godz 8,00 do 15,00 .

Łódź, dnia 22 kwietnia 2016 r

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ul. Warecka 2 oferuje do  sprzedaży następujące pojazdy . 

1 . Mercedes Sprinter 313  CDI rok prod. 2002 nr. rej. EL 856 FV po  wypadku , cena zakupu 3840,00 zł.

2. Mercedes Sprinter 313 CDI rok prod. 2002 nr. rej. EL 993 GA po wypadku cena zakupu 5120,00 zł.

3. Mercedes Sprinter 208 D rok prod. 1997 nr. rej. EL 1247 G cena zakupu 3520,00 zł.

Pojazd ten można oglądać w Zgierzu ul. Parzęczewska 35 , pozostałe pojazdy oględziny w Łodzi ul. Warecka 2 .

W/w ceny obowiązują do dnia  12.05.2016. Kontakt tel. w godz. 8,00 do  15,00  42/ 6523422 .

Łódź, dnia 5 kwiecień 2016r.

Wojewódzka Stacja  Ratownictwa Medycznego w Łodzi oferuje do spraedaży następujące pojazdy .

1. Mercedes Sprinter 313 cdi po wypadku nr.rej. EL 856 FV rok prod. 2002 za cene 4800,00 zł.

2. Mercedes Sprinter 313 cdi po wypadku nr. rej. EL 993 GA rok prod. 2002 za  cene 6400,00 zł. Oględziny pojazdów w siedzibie firmy ul. Warecka 2 w godz. 8,00 - 15,00 .

3. Mercedes Sprinter 208 D nr. rej. EL 1247 G rok prod. 1997 za cene 4400,00 zł. oględziny samochodu Zgierz ul Parzęczewska 35 . w godz. 8,00 - 15,00 . Kontakt tel. 42 / 6523422 w  godz. 8,00 -  15,00 .

Łódź, dnia 15 marca 2016 roku

Znak: WSRM/ I-0926/78/ 2016                    Łódź, dnia 15 marca 2016 roku

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych:

 1. Mercedes Benz 313CDI nr rej. EL 856FV,  rok prod. 2002,  cena wywoła.   6 000.00 zł,  (uszkodzony po kolizji drogowej),
 2. Mercedes Benz 313CDI nr rej. EL 993GA,  rok prod. 2002,  cena wywoła.   8 000.00 zł, (uszkodzony po kolizji drogowej),
 3. Mercedes Benz 208 D nr rej. EL 8076G,  rok prod. 1997,  cena wywoła.   6 000.00 zł,
 4. Mercedes Benz 208 D nr rej. EL 9553H,  rok prod. 1997,  cena wywoła.   5 500.00 zł,

Pojazdy można oglądać w dniu 01 kwietnia 2016 roku w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Firmy WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2, tel. kontaktowy 42/6523422

 1. Mercedes Benz 208 D nr rej. EL 1247G,  rok prod. 1997,  cena wywoła.   5 500.00 zł.

Pojazd można oglądać w dniu 01 kwietnia 2016 roku w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Firmy WSRM w Łodzi Rejon w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35, tel. kontaktowy 42/6523422.

Pojazdy zarejestrowane są, jako samochody specjalne sanitarne.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2016 roku o godz. 900 na terenie WSRM w Łodzi, ul. Warecka 2. Pojazdy  niesprzedane w I przetargu, sprzedawane będą tego samego dnia w II przetargu o godz. 1000.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie WSRM w Łodzi najpóźniej do godz. 900 w dniu przetargu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne występujące w pojazdach i nie uzupełnia braków w wyposażeniu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wycofania niektórych pozycji bez podawania przyczyn.

Piotrków Tryb., dnia 14 marca 2016r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę  

 

części nieruchomości obejmującej pomieszczenie magazynowe o

powierzchni 26,63 m2 w budynku zlokalizowanym w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 153

Cena wywoławcza 360,00 zł netto + VAT

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 24.03.2016 r., do godz. 10oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2016 r. o godz. 1015 .

Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu”

i projektem umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15

tel. (0-44) 646-52-10 w 33.

 

Łódź, dnia 26 luty 2016 rok

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź, tel. 42 655 80 50, www.wsrm.lodz.pl

Łódź, dnia 01.03.2016 roku

 

DYREKTOR NACZELNY

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

ul. Warecka 2, 91-202 Łódź


działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. z 2013, Nr 217 z póź. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)


OGŁASZA KONKURS OFERT

dla ratowników medycznych/pielęgniarek systemu na udzielenie świadczeń zdrowotnych w charakterze koordynatora zespołu wyjazdowego podstawowego:

 

Wymagania wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

Umowy na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego zawarte zostaną na okres od 01.04.2016 roku

do 02.01.2017 roku.

Oferent ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu

może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: www.wsrm.lodz.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych, Łódź,

ul. Warecka 2, pok. 16, tel. 42 640 53 24.

Oferty należy składać w sekretariacie WSRM w Łodzi, Łódź, ul. Warecka 2 do dnia  18.03.2016 roku do godz. 10.00

w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem:

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia obowiązków:

-Koordynatora  w  ZRM typu P dla  ratownika medycznego/pielęgniarki systemu;

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia,

rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 24.03.2016 roku.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Termin związania ofertą 30 dni.

Załaczniki do pobrania:

Piotrkowie Tryb. dnia 2016-02-17

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb.

ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę:

 

części nieruchomości obejmującej pomieszczenie biurowe o powierzchni

19,0 m2 w budynku zlokalizowanym w Łasku przy ul. 9-go Maja 50.    

                        Cena wywoławcza 17,50 zł netto/m2 + VAT

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 25.02.2016 r. do godz. 10oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2016 r. o godz. 1015 .

Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu”

i projektem umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15

tel. (0-44) 646-52-10 w 33, oraz w Rejonie WSRS w Łasku przy ul. 9-go Maja 50

tel. (0-43) 675-22-98.

Łódź, dnia 2016-02-08

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w  Łodzi oferuje do  sprzedaży samochód sanitarny Mercedes  Benz 208 D po kolizji drogowej nr. rej. EL 0086H rok prod. 1997 , cena pojazdu  3840,00 zł. Pojazd można oglądać w siedzibie firmy ul. Warecka 2 w godz. 8,00 - 15,00 . Kontakt tel. 42 / 6523422 .

Piotrkowie Tryb. dnia 2016-02-03

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb.

ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę:

 

części nieruchomości obejmującej teren o powierzchni 200,0 mzlokalizowany w Piotrkowie Tryb. przy ul. Rakowskiej 15

                                   Cena wywoławcza 800,00 zł/miesięcznie  + VAT

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 10.02.2016 r., do godz. 10oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2016 r. o godz. 1015 .

Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu” i projektem umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15 tel. (0-44) 646-52-10 w 33, 

Łódź, dn. 2016-01-20

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi oferuje do sprzedaży uszkodzony po kolizji drogowej samochód sanitarny mercedes benz 208 D nr.rej. EL 0086 rok prod. 1997 za cene 4800,00 zł.  Pojazd można oglądać na  terenie WSRM w Łodzi ul. Warecka 2 w godz. 8,00 - 15,00.
Powyższa cena obowiązuje do  09.02.2016 . Telefon kontaktowy 42/6523422

Piotrków Tryb., dn. 19.01.2016r.

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:
 - samochodu marki Mercedes 412D             rocznik 1996
   cena wywoławcza                                        15.000,00 zł
- 2 samochodów marki Mercedes 308D       rocznik 1996
   cena wywoławcza                                       8.000,00 zł – 9.500,00 zł
- samochodu marki Mercedes 212D             rocznik 1996
   cena wywoławcza                                       8.500,00 zł
- samochodu marki Mercedes 208D             rocznik 1997
   cena wywoławcza                                       6.000,00 zł
- samochodu marki Ford Transit                   rocznik 1997
   cena wywoławcza                                       4.000,00 zł
- masztu antenowego cena wywoławcza         100,00 zł
W/w pojazdy można oglądać w przeddzień przetargu w godz. 9oo-13oo na terenie WSRM Piotrków Tryb. ul. Rakowska 15 (tel. 0-44 646-52-10).


Przetarg odbędzie się dnia 3.02.2016 r. o godz. 9oo w siedzibie WSRM Piotrków Tryb.
ul. Rakowska 15.
W razie nie dojścia do skutku przetargu o godz. 9oo, przewiduje się przetarg o godz. 11oo
lub w formie ofert pisemnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce w kasie WSRM, najpóźniej w dzień przetargu do godz. 830. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy o ile żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej.
Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu tym oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, a oferentom, których oferty przyjęto wadium zostanie wliczone w cenę nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w wypadku, gdy oferta została przyjęta przez sprzedawcę a oferent uchyli się od zawarcia umowy.
WSRM nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i braki w wyposażeniu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zmiany cen wywoławczych.