O WSRM

Dla pacjenta

Zamówienia publiczne

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż:

- samochodu marki Polonez                rocznik 1998

    cena wywoławcza               1.200,00 zł

- samochodu marki Mercedes 212D  rocznik 1997

   cena wywoławcza               10.500,00 zł

W/w pojazdy można oglądać w przeddzień przetargu w godz. 9oo-13oo na terenie WSRM Piotrków Tryb. ul. Rakowska 15 (tel. 0-44 646-52-10).

 

Przetarg odbędzie się dnia 5.02.2015 r. o godz. 9oo w siedzibie WSRM Piotrków Tryb.

ul. Rakowska 15.

W razie nie dojścia do skutku przetargu o godz. 9oo, przewiduje się przetarg o godz. 11oo

lub w formie ofert pisemnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce w kasie WSRM, najpóźniej w dzień przetargu do godz. 830. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy o ile żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia, co najmniej równej cenie wywoławczej.

Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu tym oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, a oferentom, których oferty przyjęto wadium zostanie wliczone w cenę nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w wypadku, gdy oferta została przyjęta przez sprzedawcę a oferent uchyli się od zawarcia umowy.

WSRM nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i braki w wyposażeniu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zmiany cen wywoławczych.

 

------------------------------------------------------

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż pojazdów samochodowych i wózka akumulatorowego:

 

  1. Mercedes Benz 208 D    nr rej. EL 8140E, rok prod. 1997,  cena wywoła.   6 000.00 zł,
  2. Mercedes Benz 208 D    nr rej. EL 4613H, rok prod. 1997,  cena wywoła.    6 000.00 zł,
  3. Polonez Caro               nr rej. PUA 4738, rok prod. 1998,  cena wywoła.      600.00 zł,

 

W/w pojazdy zarejestrowane są, jako samochody specjalne sanitarne i można je oglądać w przeddzień przetargu w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Firmy WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2, tel. kontaktowy 42/6523422

 

  1. Wózek akumulatorowy typ WNA 13-12    rok prod. 1987,   cena wywoła. 1 228,80 zł.,

Oględziny wózka akumulatorowego w przeddzień przetargu w godzinach 800 – 1500 w siedzibie Firmy WSRM w Łodzi przy ul. Wareckiej 2, tel. kontaktowy 42/6558050 lub 42/6528058.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lutego 2015 roku o godz. 900 na terenie WSRM w Łodzi, ul. Warecka 2. Pojazdy i wózek akumulatorowy niesprzedany w I przetargu, sprzedawane będą tego samego dnia w II przetargu o godz. 1000.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie WSRM w Łodzi najpóźniej do godz. 900 w dniu przetargu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne występujące w pojazdach i wózku akumulatorowym i nie uzupełnia braków w wyposażeniu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wycofanie którejś pozycji bez podawania przyczyn.