O WSRM

Dla pacjenta

Zamówienia publiczne

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw dla WSRM w Łodzi  

 

 1. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano następującego wykonawcę:

 

Zadanie 1. Hurtowa dostawa paliw płynnych na potrzeby stacji paliw w Łodzi, ul. Warecka 2:

 

MKAJ Skorupa Sp. z o.o.

91-127 Łódź, ul. Rojna 6, lok. 52

 

Uzasadnienie wyboru:

Zaproponowana oferta przez w/w wykonawcę jest najkorzystniejsza. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95     pkt

- termin płatności:  5  pkt

Ogółem :     100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

 

PETROJET

Kieszek 52

26-670 Pionki

Oferta została odrzucona. W ofercie nie podano terminu płatności. Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust p.z.p

 

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o.

ul. Warszawska 58

62-610 Sompolno

Oferta została odrzucona. W ofercie nie podano terminu płatności. Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust p.z.p

 

KONKRET Sp. z o.o.

ul. Mariańskiego 36

26-600 Radom

Oferta otrzymała następującą ilość pkt:

- cena: 88,64 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem: 93,64

 

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”

ul. Serocka 11a

07-200 Wyszków

Oferta otrzymała następującą ilość pkt:

- cena: 94,70 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem: 99,70 pkt

 

Transoil Energy Sp. z o.o.

ul. S. Kazury 22/9

02-795 Warszawa

Oferta otrzymała następującą ilość pkt:

- cena: 93.68 pkt

- termin płatności: 2 pkt

Ogółem: 95,68 pkt

 

PetroDom Venna Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

Ul. Sidorska 61

21-500 Biała Podlaska

Oferta otrzymała następującą ilość pkt:

- cena: 93,67 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem: 98,67 pkt

 

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 24 sierpnia 2015 r. 

 

3.   Inne informacje:

      Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

 


 

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw dla WSRM w Łodzi  

 

 1. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano następującego wykonawcę:

 

Zadanie 2. Hurtowa dostawa paliw płynnych na potrzeby stacji paliw w Skierniewicach, ul. Kozietulskiego 30:

 

MKAJ Skorupa Sp. z o.o.

91-127 Łódź, ul. Rojna 6, lok. 52

 

Uzasadnienie wyboru:

Zaproponowana oferta przez w/w wykonawcę jest najkorzystniejsza. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95     pkt

- termin płatności:  5  pkt

Ogółem :     100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

 

PETROJET

Kieszek 52

26-670 Pionki

Oferta została odrzucona. W ofercie nie podano terminu płatności. Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust p.z.p

 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński”

ul. Serocka 11a

07-200 Wyszków

Oferta otrzymała następującą ilość pkt:

- cena: 94,72 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem: 99,72 pkt

 

Transoil Energy Sp. z o.o.

ul. S. Kazury 22/9

02-795 Warszawa

Oferta otrzymała następującą ilość pkt:

- cena: 92,09 pkt

- termin płatności: 2 pkt

Ogółem: 94,09 pkt

 

PetroDom Venna Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

Ul. Sidorska 61

21-500 Biała Podlaska

Oferta otrzymała następującą ilość pkt:

- cena: 91,98 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem: 96,98 pkt

 

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 24 sierpnia 2015 r. 

 

3.   Inne informacje:

      Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 


 


Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw dla WSRM w Łodzi  

 

 1. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano następującego wykonawcę:

 

Zadanie 3. Hurtowa dostawa oleju opałowego na potrzeby WSRM Łódź:

 

MKAJ Skorupa Sp. z o.o.

91-127 Łódź, ul. Rojna 6, lok. 52

 

Uzasadnienie wyboru:

Zaproponowana oferta przez w/w wykonawcę jest najkorzystniejsza. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95     pkt

- termin płatności:  5  pkt

Ogółem :     100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

 

PETROJET

Kieszek 52

26-670 Pionki

Oferta została odrzucona. W ofercie nie podano terminu płatności. Odrzucenia dokonano na podstawie art. 89 ust p.z.p

 

DAMO Plus sp. z o.o. sp. k.

ul. Małszyce 2d/2e

99-400 Łowicz

Oferta otrzymała następującą ilość pkt:

- cena: 89,26 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem: 94,26 pkt

 

KONKRET Sp. z o.o.

ul. Mariańskiego 36

26-600 Radom

Oferta otrzymała następującą ilość pkt:

- cena: 94,53 pkt

- termin płatności: 5 pkt

Ogółem: 99,53 pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 24 sierpnia 2015 r. 

 

3.   Inne informacje:

      Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

 


 

Łódź, dnia 20 sierpnia 2015 roku


Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków opatrunkowych dla WSRM
w Łodzi  

 

 1. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano następującego wykonawcę:

 

Zad. 1. Dostawa opasek gipsowych i opasek pod gips.

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

 

Uzasadnienie wyboru:

Zaproponowana oferta przez w/w wykonawcę jest najkorzystniejsza. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95     pkt

- termin płatności:  1  pkt

Ogółem :     96 pkt

 

Zad. 2. Dostawa środków opatrunkowych.

 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

 

Uzasadnienie wyboru:

Zaproponowana oferta przez w/w wykonawcę jest najkorzystniejsza. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95     pkt

- termin płatności:  1  pkt

Ogółem :     96 pkt

 

Zad. 3. Dostawa samoprzylepnych środków opatrunkowych.

 Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

 

Uzasadnienie wyboru:

Zaproponowana oferta przez w/w wykonawcę jest najkorzystniejsza. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95     pkt

- termin płatności:  1  pkt

Ogółem :     96 pkt

 

Zad. 4. Dostawa  środków dezynfekcyjnych.

 MEDILAB Jacek Andrzejewski

ul. Piotrkowska 270

90-361 Łódź

 

Uzasadnienie wyboru:

Zaproponowana oferta przez w/w wykonawcę jest najkorzystniejsza. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95     pkt

- termin płatności:  5  pkt

Ogółem :     100 pkt

  

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 21 sierpnia 2015 r. 

  

 1. Inne informacje:

      Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 


Łódź, dnia 20 sierpnia 2015 roku

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ogłasza wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę druków dla WSRM w Łodzi  

 

 1. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. W wyniku prowadzonego postępowania wybrano następującego wykonawcę:

 

„IMPACT” s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak

ul. Mikołowska 31

41-400 Mysłowice

 

Uzasadnienie wyboru:

Zaproponowana oferta przez w/w wykonawcę jest najkorzystniejsza. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, a złożona przez niego oferta jest ważna.

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 95     pkt

- termin płatności:  5  pkt

Ogółem :     100 pkt

 

Pozostali Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

 

PAP-MET s.c.

Ewa Świderska, Piotr Świderski

Zborowskie 8, 98-220 Zduńska Wola

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 89,05     pkt

- termin płatności:  5  pkt

Ogółem :     94,05  pkt

 

 

Poligrafia Bro-Kal s.c.

Mąchocice Kapitulne 90

26-001 Masłów k. Kielc

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 90,77     pkt

- termin płatności:  5  pkt

Ogółem :     95,77  pkt

 

 

Remi-B Spółka Jawna

Krzysztof Boiński i Adam Krokowski

ul. Strażacka 35

43-382 Bielsko-Biała

Oferta otrzymała następującą ilość pkt :

- cena: 91,53     pkt

- termin płatności:  5  pkt

Ogółem :     96,53  pkt

 

Umowa w/w postępowaniu może być zawarta po terminie 21 sierpnia 2015 r. 

 

3.   Inne informacje:

      Wykonawcom przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI – Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

 

 

 


 

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych dla WSRM w Łodzi

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące SIWZ
na dostawę środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych dla WSRM w Łodzi:

 

Pytanie 1

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut, nawinięte na plastikowy trzpień (krzyżak)? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

 

Pytanie 2

Zadanie 2, pozycja 5-7

Czy zamawiający dopuści kompresy chłonne sterylizowane tlenkiem etylenu? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

 

Pytanie 3

Zadanie 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści tampony celulozowo-stomatologiczne pakowane 2x500 szt.,
z przeliczeniem zamawianej ilości?

 

Pytanie 4

Zadanie 2, pozycja 17

Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

 

Pytanie 5

Zadanie 3, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści plaster z tkaniny bawełnianej z klejem akrylowym?

 

Pytanie 6

Zadanie 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści plaster do zamykania ran w rozmiarze 6x100 mm?

 

Pytanie 7

Zadanie 3, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Państwu korzystnej oferty jakościowej i cenowej.  

 

Pytanie 8

Zadanie 1, pozycja 1-2

Czy można zaoferować opaski gipsowe nawinięte na rolkę z tworzywa sztucznego z perforacją, ułatwiającą namakanie gipsu wodą? Pozostałe parametry zgodne ze siwz.

 

Pytanie 9

Zadanie 2

Poz. 5 – Czy można zaoferować kompresy chłonne o rozmiarze 10x15cm?

Poz. 7 – Czy można zaoferować kompresy chłonne o rozmiarze 10x20 xm?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z pakietu, ponieważ aktualny kształt pakietu pozwala tylko na złożenie oferty przez jedną firmę – Paul Hartmann?

 

Pytanie 10

Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 6 dopuści bezalkoholowy preparat do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi np. głowic USG, inkubatory, lampy. Zawierający w swoim składzie amine i QAV, bez zawartości aldehydów, fosforanów, chloru i alkoholi. O spektrum działania: B (w tym MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV, Herpes Simplex, Ebola) w czasie 15 min. Preparat dzięki zastosowanej technologii nano-miceli wykazuje wyjątkowe właściwości myjące. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa, w opakowaniu 1l z wmontowanym spryskiwaczem? 

 

Pytania dot. treści umowy

 

 1. Czy bieg terminu dostawy określony w § 3 ust. 3 oraz reklamacji określonego w § 6 ust. 1 ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku?
 2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
 3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług  konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:

 

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie dopuszcza opasek gipsowych o czasie wiązania 5-6 minut nawiniętych na plastikowy trzpień. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

 

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie dopuszcza kompresów chłonnych sterylizowanych tlenkiem etylenu. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

 

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający dopuszcza tampony celulozowo-stomatologiczne pakowane 2 x 500 szt.
z przeliczeniem zamawianej ilości.

 

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający nie dopuszcza gazy sterylizowanej tlenkiem etylenu.

 

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie dopuszcza plastra z tkaniny bawełnianej z klejem akrylowym.

 

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający dopuszcza plaster do zamykania ran w rozmiarze 6 x 100 mm.

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji.

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający nie dopuszcza opasek gipsowych nawiniętych na rolkę z tworzywa sztucznego
z perforacją, ułatwiającą namakanie gipsu wodą.

 

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych poz. 5 (kompresy chłonne o rozmiarze 10x15 cm)
i poz. 7 (kompresy chłonne o rozmiarze 10x20 cm).

 

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający wyraża zgodę.

 

Odpowiedzi na pytania dot. treści umowy

 1. Zamawiający wyjaśnia, że wskazany termin dostawy ma przypadać w dni robocze czyli od poniedziałku do piątku.
 2. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia zamienników.
 3. Zamawiający nie zgadza się zapisać możliwości zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług  konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%

 

 


 

Łódź, dnia 5 sierpnia 2015 roku

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Łódź, ul.Warecka 2

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę środków opatrunkowych 
i dezynfekcyjnych dla WSRM w Łodzi

 

 

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych 
wg poniższych zadań:

Zadanie 1 – dostawa opasek gipsowych i opasek pod gips zgodnie z załącznikiem 1 do SIWZ

Zadanie 2 – dostawa środków opatrunkowych zgodnie z załącznikiem 2 do SIWZ.    

Zadanie 3 – dostawa samoprzylepnych środków opatrunkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

Zadanie 4 – dostawa środków dezynfekcyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ

 

2.Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres od 1 września 2015 r. – 31 sierpnia 2016 r.

 

3.Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP.
 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24. PZP.
 3. Spełniają wszystkie stawiane wymagania określone w niniejszej SIWZ.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

 

4.Informacja o oświadczeniach i dokumentach.

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 5 do SIWZ

2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

3.       Wypełnione oświadczenia:

    -  o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.1 PZP – załącznik 7 do SIWZ;

    - o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 PZP – załącznik 8 do SIWZ;

    - o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 9 do SIWZ.

4.       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.Wypełnione oświadczenie – załącznik nr 10 do SIWZ – dotyczy zadania 4

6. Ulotki informacyjne oferowanych preparatów (kolejno oznaczone pozycje) – dotyczy zadania 4

7. Aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia (kolejno oznaczone pozycje) – dotyczy zadania 1,2,3

8.Dowód wniesienia wadium.

9.Wykonawca składający ofertę na zadanie 1 zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego wystawione przez producenta opasek.

10.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do  dołączenia do ofert próbek oferowanych artykułów – dotyczy zadań 1,2,3.

 

Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania ma obowiązek złożyć dokumenty 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. ( Dz.U. poz.231)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

5.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej WSRM w Łodzi - www.wsrm.lodz.pl .

    Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy SIWZ 
po dokonaniu wpłaty do kasy Zamawiającego kwoty 20,00 PLN w siedzibie w Łodzi, 
ul. Warecka 2 lub uregulowaniu wpłaty za pobraniem pocztowym.

 

6.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać: WSRM Łódź, ul. Warecka 2 – sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r. do godziny 10.00.

 

7.Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 13 sierpnia 2015 r. o godz. 11.00  
w Łodzi, ul. Warecka 2.

 

8.Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie I   –          1.000,00 zł.

Zadanie II  –          2.000,00 zł.

Zadanie III –            500,00 zł.

Zadanie IV –          1.000,00 zł

 

9.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnił Panią Agnieszkę Śmiłowską Kierownika Apteki WSRM tel.0 42 636 37 00 wew. 326.

 

10.Kryteria oceny ofert i sposobu dokonywania oceny ofert 

 

1.Cena oferty 95 % „C”

Opis sposobu obliczenia ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowości.

 

Sposób przyznania punktów.

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 95 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

 

                 Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

                    C =                                                                                          x 95 pkt.

                                                              Cena oferty badanej

 

 

2.Termin płatności „T”

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie terminu płatności podanego przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

 

gdzie:

T– ilość punktów przyznana ofercie za kryterium termin płatności

30 dni od daty wystawienia faktury - 1 pkt

31 - 40 dni od daty wystawienia faktury - 2 pkt

41 - 50 dni od daty wystawienia faktury - 3 pkt

51 - 60 dni od daty wystawienia faktury - 5 pkt

 

Najkrótszy termin płatności nie może wynieść mniej niż 30 dni. Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 60 dni.

 

Suma pkt uzyskanych za kryterium ceny (C) terminu płatności (T), stanowić będzie końcową ilość pkt uzyskanych przez ofertę.

 

 

 

11.Termin związania ofertą:

Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

 

12.Inne informacje

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI – Środki ochrony prawnej Ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
z późn. zm/.

 

Zamawiający oświadcza, że  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta może obejmować całość zamówienia lub jego część /zadanie/.

 

Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający informuje, że nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP .

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy 
a  zmiany te nie będą działać na niekorzyść Zamawiającego.

 

   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

   Zamawiający nie przewiduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie  Zamówień Publicznych 
w dniu   5   sierpnia 2015 r.

 Dokumenty do pobrania: SIWZ

 


 

 

                                                                                    Piotrków Tryb 04.08.2015 r.

Nasz znak: WSRM-DT/2503/57/2015

 

 

 

Biuro Ogłoszeń

w Piotrkowie Tryb.

                                                                                                               ul. Słowackiego 16

 

                   Uprzejmie prosimy o umieszczenie w lokalnej gazecie „Nad Wartą” ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości położonej w Łasku przy ul. 9-go Maja 50.

Treść ogłoszenia

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Oddział w Piotrkowie Tryb.

ul. Rakowska 15, ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę:

 

części nieruchomości obejmującej pomieszczenie biurowe o powierzchni

9,0 m2 w budynku zlokalizowanym w Łasku przy ul. 9-go Maja 50.                            Cena wywoławcza 17,50 zł netto/m2 + VAT

 

Oferty należy dostarczyć do siedziby WSRM O/Piotrków do dnia 14.08.2015 r., do godz. 10oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu14.08.2015 r. o godz. 1015 .

Oferent przed złożeniem oferty obowiązany jest zapoznać się z „Warunkami przetargu”

i projektem umowy dzierżawy.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie WSRM w Piotrkowie Tryb. ul. Rakowska 15

tel. (0-44) 646-52-10 w 33, oraz w Rejonie WSRM w Łasku przy ul. 9-go Maja 50

tel. (0-43) 675-22-98.

 

 Łódź, dnia 3 sierpnia 2015 roku

 

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi 

Łódź, ul.Warecka 2

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę druków dla WSRM w Łodzi 

 

 1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez okres 12 miesięcy druków dla WSRM Łódź 
wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 i wzorów druków stanowiących załącznik 1 A do SIWZ.

Dostawy winny być realizowane sukcesywnie w okresie trwania umowy w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zamówionego towaru do siedziby Zamawiającego nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, własnym transportem i na własny koszt i ryzyko.

 

2.Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 12 miesięcy, tj. od 15 sierpnia 2015 r. 
do 14 sierpnia 2016 r.

 

3.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP.
 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 PZP.
 3. Spełniają wszystkie stawiane wymagania określone w niniejszej SIWZ.
  1. Wykonali co najmniej trzy dostawy o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.

 

4.Informacja o oświadczeniach i dokumentach.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik 2 do SIWZ.

2. Wypełniony formularz cenowy – załącznik 3 do SIWZ

3. Wypełnione oświadczenia:

            - o spełnieniu wymogów określonych w art. 22 ust.1 PZP – załącznik 4 do SIWZ;

            - o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 PZP – załącznik 5 do SIWZ;

            - o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 6 do SIWZ.

4.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat minimum trzech umów o podobnym charakterze dostaw jak przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i kontrahentów oraz dowody potwierdzające , że dostawy znajdujące się w w/w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania ma obowiązek złożyć dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się odpowiednio Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. ( Dz.U. poz.231)  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

5.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej WSRM w Łodzi - www.wsrm.lodz.pl .

Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże SIWZ po dokonaniu wpłaty kwoty 30,00 zł lub ureguluje wpłatę za pobraniem pocztowym.

6.Miejsce i termin składania ofert:

WSRM Łódź, ul.Warecka 2 sekretariat w terminie do dnia 12 sierpnia 2015 r. do godziny 10.00.

 

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:

WSRM Łódź, ul.Warecka 2 w dniu 12 sierpnia 2015 r. o godz.11.00.

 

8.Informacje dotyczące wadium:

   Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

 

9.Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnił Pana Wojciecha Michalaka - Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego, tel. 0 42 636 15 65. 

 

10. Kryteria oceny ofert i sposobu dokonywania oceny ofert 

 

1.Cena oferty 95 % „C”

Opis sposobu obliczenia ceny.

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ceny netto i brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowości.

 

Sposób przyznania punktów.

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie ceny brutto oferty podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 95 pkt, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów, wg wzoru:

 

                                    Najniższa cena oferowana spośród ocenianych ofert

                    C =   -----------------------------------------------------------------------             x 95 pkt.

                                                              Cena oferty badanej

 

2.Termin płatności „T”

Punkty za to kryterium będą przyznane na podstawie terminu płatności podanego przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

 

gdzie:

T– ilość punktów przyznana ofercie za kryterium termin płatności

30 dni od daty wystawienia faktury - 1 pkt

31 - 40 dni od daty wystawienia faktury - 2 pkt

41 - 50 dni od daty wystawienia faktury - 3 pkt

51 - 60 dni od daty wystawienia faktury - 5 pkt

 

Najkrótszy termin płatności nie może wynieść mniej niż 30 dni. Najdłuższy termin płatności nie może przekroczyć 60 dni.

 

Suma pkt uzyskanych za kryterium ceny (C) terminu płatności (T), stanowić będzie końcową ilość pkt uzyskanych przez ofertę.

 

11.Termin związania ofertą:

   Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez okres 30 dni od terminu składania ofert

 

12. Inne informacje

 

Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI – Środki ochrony prawnej Ustawy Prawo zamówień publicznych / tekst jedn.Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm /.

 

Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Zamawiający oświadcza, że nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

Zamawiający informuje, że nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP .

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,  jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności , których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy a  zmiany te nie będą działać na niekorzyść zamawiającego.

 

   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

   Zamawiający nie przewiduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu   3 sierpnia   2015 r.

 Dokumenty do pobrania: SIWZ

 


 

Łódź, dnia 29 lipca 2015 roku


DYREKTOR NACZELNY

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa

Medycznego w Łodziul. Warecka 2,  91-202 Łódź


działając na podstawie przepisu art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, Nr 217 z póź. zm.) oraz art. 146 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez:

 ZAKRES 1 - ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu koordynatora ZRM typu P;

ZAKRES 2 - kierowcę ZRM -  ratownika medycznego/pielęgniarkę systemu Wymagania wymienione zostały w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.


Umowy na świadczenie usług w zespołach ratownictwa medycznego zawarte zostaną na okres od 01.09.2015 roku do 31.12.2016 roku.


Oferent  ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu może zapoznać się i pobrać ze strony internetowej: ww.wsrm.lodz.pl lub w Dziale Spraw Pracowniczych, Łódź,ul. Warecka 2, pok. 16, tel. 42 640 53 2442 640 53 24   .


Oferty należy składać w sekretariacie WSRM w Łodzi, Łódź, ul. Warecka 2 do dnia 17.08.2015 roku do godz. 10.00 w zaklejonych kopertach, podpisanych imieniem nazwiskiem oraz adresem oferenta, oznaczonych napisem:

"Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia obowiązków:ratownika medycznego/pielęgniarki systemu koordynator ZRM typu P;kierowcy ZRM - ratownika medycznego/pielęgniarki systemu "


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 24.08.2015 roku.  


Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięciaterminu składania ofert.


Termin związania ofertą 30 dni.

Dokumenty do pobrania:

 


Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla WSRM w Łodzi 


Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące SIWZ na dostawę paliw płynnych dla WSRM w Łodzi
 
Pytanie 1
 Czy zamawiający wyraża zgodę na przelew wszystkich przyszłych wierzytelności, przysługujących z tyt. Sprzedaży towarów i usług przez oferenta, na rzecz ING Commercial Finanse Polska S.A., z którą ma podpisaną umowę finansowania wierzytelności (umowa faktoringu)?

Pytanie 2
Czy w umowie znajdzie się zapis mówiący o zgodzie Zamawiającego  na przeniesienie Wierzytelności?

Pytanie 3
Zamawiający żąda w SIWZ ceny ofertowej na dzień 6.08.2015 r. a w formularzu ofertowym ceny z dnia 5.08.2015 r., którą datę Wykonawca ma uwzględnić przy tworzeniu oferty?

Pytanie 4
Ile wynosi przewidywana ilość zamówienia? W SIWZ są podane dwie wartości, którą wartość wykonawca ma wziąć pod uwagę przy przygotowaniu oferty?

Pytanie 5
Zwracam się z prośbą o podanie minimalnych ilości zamawianych jednorazowo do stacji paliw w Łodzi i Skierniewicach.

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy użyciu kart paliwowych?
Wykonawca wyda Zamawiającemu bezpłatnie komplet kart wystawionych na numery rejestracyjne, imiona i nazwiska lub okaziciela/sprzęt. Zamawiający udostępni uprawnionym kierowcom komplet kart i poufnych kodów PIN. Po zarejestrowaniu transakcji na stacji pracownik Zamawiającego otrzyma kwit WZ zawierający szczegóły zakupu. Faktura, wystawiona w oparciu o elektroniczny rejestr transakcji zostanie wystawiona po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.
Dodatkowo Zamawiający otrzyma dostęp do konta internetowego, na którym ma bieżący wgląd do wszystkich transakcji oraz faktur.
Przy tym, karty drogowe oraz potwierdzenie na stacji zestawienia pobranych paliw nie są stosowane (§2 umowy). Kierowca Zamawiającego potwierdza umocowanie zakupu okazaniem karty i poprawnym wprowadzeniem kodu PIN. Ilość pobranego paliwa potwierdzana jest wydawanym na stacji kwitem WZ (kwit zawiera informacje m.in. o numerze rejestracyjnym, numerze karty, dacie i godzinie tankowania, miejscu transakcji, ilości i rodzaju produktu, wartości zakupu), Kwit zostaje w posiadaniu kierowcy Zamawiającego.

Pytanie 7
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę sposobu naliczania rabatu (§3 umowy oraz formularz cenowy)?
Powszechnie stosowanym rabatem jest rabat naliczany od cen jednostkowych brutto. Rabaty naliczane od cen netto powodują zaniżanie podatku VAT należnego (podstawą opodatkowania w sprzedaży detalicznej jest ?cena obowiązująca w danym dniu? co należy rozumieć jako cenę zawierającą podatek VAT). Ponad to naliczanie rabatu od ceny netto spowodowałoby rozbieżność między systemem kasowym stacji a systemem księgowym (fakturowym) u Wykonawcy.

Pytanie 8
Czy Zamawiający uzna za spełniony §4 umowy, jeśli faktura zawiera szczegółowe informacje o każdym zakupie, a załącznik z dodatkowym wykazem transakcji będzie przesyłany elektronicznie?
Wykonawca umieszcza na fakturze wykaz wszystkich transakcji z danego okresu rozliczeniowego, każda transakcja jest opisana miejscem transakcji, numerem karty, numerem rejestracyjnym, rodzajem i ilością zatankowanego paliwa, ceną jednostkową brutto, ceną jednostkową brutto po upuście, wartością netto i brutto oraz stawką i kwotą VAT.
Załącznik przesyłany po wystawieniu faktury na wskazany prze Zamawiającego adres e-mail będzie stanowił szczegółowy raport zawierający m.in. miejsca, daty i godziny transakcji, numery kart, numery rejestracyjne, oryginalną wartość brutto (wartość zgodną z kwitem WZ, tj. według ceny przed rabatem), wartość brutto po rabacie, wartość netto, stawkę i kwotę podatku VAT.
Ponad to, Zamawiający ma stały wgląd do rejestru tankowań / historii transakcji i raportów za dowolny okres na koncie internetowym dostępnym 24h/dobę.

Pytanie 9
Czy Wykonawca posiadający więcej niż jedną stację w odległości nie większej niż 5 km dla danego zadania, powinien przyjąć średnią cen z tych stacji, czy cenę z jednej najbliższej Zamawiającego (formularz cenowy)?


W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia:
 
Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wszystkich przyszłych wierzytelności przysługujących z tyt. Sprzedaży towarów i usług przez oferenta.
  
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów projektu umowy.

Odpowiedź na pytanie 3 i 4
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ:
    1.      Punkt V. 8 ? ?Dokument, na podstawie którego Wykonawca skalkulował swoją ofertę na dzień 6.08.2014 r. (np. wydruk z oficjalnej strony internetowej producenta). Dotyczy tylko zadań 1,2,3.? otrzymuje brzmienie ? ?Dokument, na podstawie którego Wykonawca skalkulował swoją ofertę na dzień 5.08.2015 r. (np. wydruk z oficjalnej strony internetowej producenta). Dotyczy tylko zadań 1,2,3.?     2.      Punkt VI. II ? ?Zadanie 3 ? Hurtowa dostawa oleju opałowego dla WSRM w Łodzi przewidywanej ilości 64.000 l.? otrzymuje brzmienie ? ?Zadanie 3 ? Hurtowa dostawa oleju opałowego dla WSRM w Łodzi przewidywanej ilości 57.000 l.? 

Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający informuje o ilości paliw zamawianych jednorazowo dla stacji paliw:
    Skierniewice
ON ? 12.000 litrów
Pb95 ? 8.000 litrów
    Łódź
ON ? 20.000 litrów
Pb95 ? 5.000 litrów (sporadycznie)

Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia przy użyciu kart paliwowych.

Odpowiedź na pytanie 7
Zamawiający nie zgadza się na zmianę sposobu naliczania rabatu.

Odpowiedź na pytanie 8
Zamawiający nie uzna za spełniony §4 umowy, jeśli faktura zawiera szczegółowe informacje o każdym zakupie, a załącznik z dodatkowym wykazem transakcji będzie przesyłany elektronicznie. Zamawiający wymaga dostarczenia faktur w formie papierowej wraz z załącznikami.

Odpowiedź na pytanie 9
Wykonawca powinien przyjąć cenę z jednej stacji najbliższej Zamawiającego. 

&